Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ 7

Έξι και μετά αγρανάπαυση....τηρείται με ακρίβεια....και η αγρανάπαυση με διαφορετικό χρόνο αναλόγως...ισότιμο με ένα έκτο των προηγηθέντων....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου